ເຈົ້າສາມາດໃຫ້ພາຊະນະບັນຈຸຢູ່ໃນກໍລະນີໄມ້ຖ້າຂ້ອຍສັ່ງສິນຄ້າເພີ່ມເຕີມບໍ?

2021-07-23

ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງຊຸດຜະລິດຕະພັນການຫຸ້ມຫໍ່ໄມ້, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ໃນປະລິມານຫຼາຍ.
  • QR